Adatkérő Adatkezeléshez

Adatkérő Adatkezeléshez

Hozzájáruló nyilatkozat, adatok kezeléséhez (GDPR rendelet)

Információk:

Adatkezelő: DEKOR-EL Kft.

Az adatkezelés célja: szolgáltatás teljesítése, kommunikáció, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása/ jogi kötelezettség

Személyes adatok címzettjei: a DEKOR-EL Kft. ügyvezetője

Személyes adatok tárolásának időtartama: a megadás időpontjától kezdődően a szolgáltatás teljesítésének időpontjáig, maximum 5 évig.

 

Tájékoztatás az érintett jogairól:

Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontjában történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.

Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles, azonban egyes adatszolgáltatás hiányában Társaságunk szolgáltatást nyújtani nem tud.

Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást.

Amennyiben személyes adatait megadja, s a jogviszony során bármely fizetési kötelezettségének nem tenne eleget, úgy adatait igényünk érvényesítése érdekében továbbítjuk állandó jogi képviselőnk, Dr. Fodor Judit Egyéni Ügyvéd (4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. I. ép. fszt. 4. sz.) részére.

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezeléséhez, szükség esetén a jogi képviselő részére történő továbbításhoz hozzájárulok.